Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Tuần Lễ Niệm Phật và Lễ Phật Đản

Vừa qua, tại chùa Vạn Đức đã diễn ra tuần lễ niệm Phật 7 ngày đêm nhân dịp Đại Lễ Phật Đản PL.2559 và kỷ niệm ngày Lạc thành chánh điện. Theo lời dạy của Thượng tọa Thích Hoằng Tri – trụ trì chùa Vạn Đức: “Để tưởng nhớ đến thâm ân huấn dục của Sư Ông Viện Chủ không gì hơn là thực hành lời dạy của Sư Ông ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Lấy công đức tu hành này dâng lên cúng dường là điều thiết thực nhất”. Thượng tọa còn gửi lời nhắc nhở đến Phật tử tham dự khóa tu: “Hành giả niệm Phật lấy Tín – Hạnh – Nguyện làm tông chỉ vì thế mà quý Phật tử cần phải tha thiết, chí thành, chuyên tâm niệm Phật và triệt để tuân thủ những nội quy đề ra để 7 ngày tu Phật thất đạt được sự lợi ích đích thực”.

Hòa trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản PL 2559, trên khắp nẻo miền đất nước, sáng ngày mồng 08/04 tại chánh điện chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức – Tp.HCM) cũng đã trang nghiêm, thành kính cử hành nghi thức Lễ Tắm Phật. Theo truyền thống Phật giáo, đây là một nghi thức tỏ lòng tôn kính của người con Phật đối với sự xuất hiện của đấng giác ngộ trên cõi đời này, cách đây hơn 2500 năm và đây còn là một nghi thức tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý của con người.

Sáng ngày 11/04 sau khi mãn khóa tu Phật Thất, GĐPT Đức Minh dưới sự cố vấn hướng dẫn của Thượng tọa Trụ trì đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản. Dưới sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Tắc Lãnh – trụ trì chùa Châu Hưng (Q.Thủ Đức – Tp.HCM); Thượng tọa Thích Hoằng Tri, chư Tôn Đại đức Tăng, Ni thuộc đạo tràng Vạn Đức và đông đảo quý Phật tử về tham dự.
Hết thảy công đức lành trong tuần lễ vừa qua nguyện dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo, cúng dường Sư Ông Viện Chủ. Nguyện hồi hướng cho hết thảy chúng sanh phá mê khai ngộ, quy y Phật Đà, nhất hướng chuyên niệm lục tự Mi-đà, ngõ hầu sau khi xả bỏ báo thân được vãng sanh Tây phương Cực Lạc Thế giới.
Nam-mô A-mi-đà Phật!
Một số hình ảnh được ghi nhận:
* Hình ảnh Khóa tu niệm Phật 7 ngày
* Chùm ảnh không khí Lễ Phật Đản

* Lễ Tắm Phật


.: BBT Website :.