Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Lễ quy y và xuất gia – 19/02/Ất Mùi

Quy y Tam bảo (Phật – Pháp – Tăng) là điểm tựa đầu tiên, là sự khởi đầu của người Phật tử. Sự khởi đầu ấy được thể hiện tốt đẹp bằng nếp sống an lạc giải thoát qua việc ý thức và nghiêm trì Ngũ giới (không sát sanh; không trộm cướp; không tà dâm; không vọng ngữ; không uống rượu bia, sử dụng ma túy, chất say nghiện). Ngũ giới là nền tảng căn bản tối quan trọng của đạo đức, là bức tường thành kiên cố ngăn chặn cho ta khỏi rơi xuống vực sâu của tội lỗi, là kim chỉ nam cho sự tu tập hướng ta đến sự tịnh lạc và vững bước trên con đường giác ngộ.
Đông đảo Phật tử vân tập về chánh điện dự lễ Quy y Tam bảo.

Nhằm đem lại lợi ích chân thực cho hàng Phật tử tại gia, thường lệ hằng năm vào ngày vía đức Quán Thế Âm Bồ-tát (19/02 và 19/09), chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức – Tp.HCM) tổ chức Lễ truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho thiện nam, tín nữ xa gần. Hôm nay ngày 19/02, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, tại đạo tràng chùa Vạn Đức, Hòa thượng Giới sư đã truyền Tam quy Ngũ Giới cho hơn 700 thiện nam, tín nữ phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo.
Vì muốn cho hàng Phật tử được kết duyên lành với Sư ông Viện chủ (Hòa thượng thượng TRÍ hạ TỊNH), Thượng tọa Trụ trì (Thích Hoằng Tri) vẫn giữ cách ban Pháp danh của Sư ông, đó là nam ban họ HOẰNG, nữ ban họ THANH cho đến khi hết ngày chịu tang.
Ngày hôm nay, những hạt mầm khát ngưỡng quy giới đã chính thức trở thành đệ tử Phật, trở thành những đóa hoa thơm ngát thiện lành trong gia đình và ngoài xã hội. Mỗi Phật tử dự lễ Quy y đều nhận được một phần quà Pháp bảo của Bổn tự (gồm: sáchNhắc nhở tu hànhkệ Niệm Phật – HT.Thích Trí Tịnh; Tam quy ngũ giới – TT.Thích Chân Tính; Đệ tử quy – Lý Dục Tú; Kinh Phổ Môn; VCD Tịnh độ đại Kinh giải diễn nghĩa – Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng; VCD Kinh A-mi-đà giảng giải – ĐĐ.Thích Pháp Đăng; VCD Đức Quán Âm trong tim bạn – TT.Thích Phước Tịnh). Pháp bảo là hành trang thiết yếu cho Phật tử trên suốt quãng đường tu tập.
Hòa thượng Giới sư làm lễ Thế phát xuất gia.
Cũng trong dịp này, sau khoảng thời gian tập sự, 5 Phật tử cũng đã được Thượng tọa Trụ trì và chư Tăng Bổn tự đánh giá, nhứt trí cho các chú được thế phát xuất gia. Đây lại là bước ngoặc mới để rèn luyện đạo tâm, tập tành cuộc sống thoát khỏi những tập khí trói buộc của thế gian, trở thành những hành giả tiếp bước con đường hoằng truyền chánh pháp duy trì mạng mạch của Phật, đem đến niềm an vui giải thoát cho nhân loại.
Công đức lành này hồi hướng Tam bảo mãi hưng thịnh ở thế gian, để chúng sanh nương nhờ lợi ích được hết khổ, nhiều an vui; niềm tin vào Tam bảo thêm lớn, tinh tấn niệm Phật, khi mãn báo thân này được đức Từ Phụ A-mi-đà tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc, sớm thành Phật, độ muôn loài.
Nam-mô A-mi-đà Phật.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Hòa thượng Giới sư quang lâm chánh điện.

Thượng tọa trụ trì xuống tóc cho các chú.

.: BBT Website :.