Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015

Chùm Ảnh Lễ Tiểu Tường Sư Ông Vạn Đức

Vừa qua 18/03/2015 (nhằm 28/01/Ất Mùi), tổ đình chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức – Tp.HCM) long trọng tổ chức Lễ tiểu đức Đại lão Hòa thượng thượng TRÍ hạ TỊNH – Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM; Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQVN; nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM, nguyên Trưởng BTS THPG TP.HCM, viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức – TP.HCM); viện chủ chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, An Giang).
Trước đó, chư Tăng bổn tự đã tổ chức niệm Phật 7 ngày đêm để tưởng nhớ ân đức của Hòa thượng với hàng hậu học và hồi hướng nguyện giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc thượng phẩm thượng sanh, sớm trở lại ta-bà dẫn dắt chúng sanh trên đường niệm Phật giải thoát.
BBT xin gửi đến quý Phật tử Chùm ảnh Lễ tiểu tường của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.


7 ngày đêm niệm Phật.


.: BBT Website :.