Thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015

CHÙA HUỆ VIỄN: Cúng Dường Chư Tăng Chùa Vạn Đức

Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, giúp Tăng Ni có đủ điều kiện để an ổn tu tập; đồng thời cũng tạo thiện duyên để quý Phật tử gầy tạo công đức lành, hôm nay 27/05/2015 (nhằm 10/04/Ất Mùi), ĐĐ.Thích Pháp Đăng (trụ trì chùa Huệ Viễn – Đồng Nai) cùng chư tăng bổn tự đã hướng dẫn Phật tử về Tổ đình chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức – Tp.HCM) cúng dường Trai tăng.
Được biết để đón mừng ngày kỷ niệm đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đản sanh, chùa Vạn Đức đã tổ chức khóa tu niệm Phật 7 ngày đêm. Mỗi ngày đông đảo Phật tử cùng về tu tập.
Công đức lành này cúng dường lên đức Phật, cúng dường mười phương Tam bảo, hồi hướng Phật pháp mãi hưng thịnh ở thế gian, để chúng sanh nương nhờ lợi ích được hết khổ, nhiều an vui; niềm tin vào Tam bảo thêm lớn, tinh tấn niệm Phật, khi mãn báo thân này được đức Từ Phụ A-mi-đà tiếp dẫn về Tây phương Cực Lạc, sớm thành Phật, độ muôn loài.
Nam-mô A-mi-đà Phật.
Một số hình ảnh được ghi nhận:

Công tác chuẩn bị cho ngày Phật đản.
Tôn ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh trên bảo tháp Phù Thi.


Chư Tăng, chư Ni, cùng Phật tử niệm Phật, kinh hành.

Phật tử tác bạch cúng dường.
Thầy Pháp Đăng đãnh lễ tôn tượng (tượng sáp) cố Hòa thượng Viện chủ.

Cúng quá đường tại nhà Tổ.

Cúng dường chư Tăng, chư Ni.
.: BBT Website :.