Thứ Ba, ngày 28 tháng 7 năm 2015

Ban hộ niệm chùa Vạn Đức

Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Đức 502-Tô Ngọc Vân-P.Tam Phú-Thủ Đức-Tp.HCM.
Dưới sự cố vấn chỉ đạo của Thượng Tọa Thích Hoằng Tri - TT chùa Vạn Đức, do Phật tử Thanh Tiên làm trưởng ban, Phật tử Thanh Viễn làm phó ban.
Phương châm của BHN : Chiến thắng trăm nghìn vạn quân, không bằng tự chiến thắng mình. "ĐỨC PHẬT"
Liên hệ:
Thượng Tọa Trụ trì: 0908.18.78.10
Trưởng ban: 0985.948.324 - 0933.13.43.03
Phó ban: 0165.317.85.82


Hiện nay hộ niệm nhận tiền đã xảy ra ở khu vực Tp.HCM và cả nước. Đây là điều cấm kỵ trong hộ niệm, cũng như trong Phật Pháp. Vì vậy, gia đình mời hộ niệm phải cam kết với ban hộ niệm" HỘ NIỆM KHÔNG NHẬN TIỀN", để không làm ảnh hưởng đến các Đạo Tràng Hộ Niệm.