Thứ Tư, ngày 06 tháng 6 năm 2012

THÔNG TIN CẬP NHẬT --- PHẬT SỰ TRONG THÁNG 5,6 NĂM NHÂM THÌN(2012)


- NGÀY TỤNG KINH PHÁP HOA: 6H 00, 11 THÁNG 6 NĂM NHÂM THÌN 
- NGÀY THỌ BÁT QUAN TRAI HÀNG THÁNG: LÚC 8H 00, NGÀY 15, 30 (THÁNG THIẾU NGÀY 29)
- NGÀY PHÓNG SANH (2 ngày)TRONG THÁNG:   / 6/ NHÂM THÌN (KHỞI HÀNH LÚC 5H 30)
- NGÀY NIỆM PHẬT(MỘT NGÀY) HÀNG THÁNG: 27/5 / NHÂM THÌN
CÁC PHẬT SỰ KHÁC:
- NGÀY 04/6/ NHÂM THÌN, TỔ CHỨC CÚNG HẠ Ở TIỀN GIANG, BẾN TRE ( KHỞI HÀNH 4H SÁNG).
- NGÀY 25/6/ NHÂM THÌN, TỔ CHỨC CÚNG HẠ Ở ĐỒNG THÁP, AN GIANG( KHỞI HÀNH LÚC 3H30). 
(* PHẬT TỬ THAM GIA XIN ĐĂNG KÝ LẤY VÉ)

Thứ Ba, ngày 05 tháng 6 năm 2012

Lúc 14h 30 ngày 16 tháng 4 nhuần năm Nhâm Thìn(2012), đạo tràng Vạn Đức tổ chức lễ tác pháp khai Hạ, tiền An cư 3 tháng. Dưới sự chứng minh của HT Viện chủ Thượng Trí Hạ Tịnh và khoảng trên 400 Tăng Ni, Phật tử tham dự buổi lễ. sau đây là quan cảnh buổi lễ: